Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 
Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Zakup mebli stanowiących wyposażenie sali komputerowej 

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej realizuje projektu  INNO-Connection: rozwój polsko-islandzkiego partnerstwa w dziedzinie doskonalenia kształcenia akademickiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej współfinansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

 

Istotnym punktem projektu jest zakup mebli stanowiących wyposażenie sali komputerowej/centrum egzaminacyjnego w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, dlatego też zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty Państwa firmy na dostawę wyposażenia zgodnie ze specyfikacją określoną w załączonym dokumencie.

 

Z poważaniem

 

Adam Żabka

Koordynator Administracyjny Projektu

 

Załącznik - treść zapytania ofertowego

Tłumaczenie kursów e-learningowych w ramach projektu INNO-Connection

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej realizuje projektu INNO-Connection: rozwój polsko-islandzkiego partnerstwa w dziedzinie doskonalenia kształcenia akademickiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej współfinansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Czytaj więcej...

Wyposażenie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w sprzęt komputerowy oraz peryferyjne urządzenia audiowizualne.

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej realizuje projektu  INNO-Connection: rozwój polsko-islandzkiego partnerstwa w dziedzinie doskonalenia kształcenia akademickiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej współfinansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Czytaj więcej...

Dzień otwarty nowych technologii"

Szanowni Państwo,
zapraszamy na „Dzień otwarty nowych technologii” w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
Wydarzenie odbędzie się dnia 26 czerwca 2015 r. Start o godzinie 10:00

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna eksperta z Uniwersytetu w Bifrost

W dniu 14.02.2015 r. zakończyła się w Uczelni kilkudniowa wizyta studyjna przedstawiciela z partnerskiego Uniwersytetu w Bifröst. Specjalista z zakresu IT, ekspert w dziedzinie systemów LMS prowadził konsultacje wdrażanego w Uczelni systemu LMS. Spotkał się również z pracownikami naukowymi Uczelni w celu przedstawienia im funkcjonującego w Islandii systemu kształcenia w uczelniach wyższych oraz rozwijanego w Uniwersytecie w Bifrost systemu LMS. 

Zapraszamy do galerii zdjęć

prof. nadzw. dr hab inż. Jacek Binda

 

 

Obsługa projektu w języku angielskim w ramach projektu INNO-Connection

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej realizuje projektu INNO-Connection: rozwój polsko-islandzkiego partnerstwa w dziedzinie doskonalenia kształcenia akademickiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej współfinansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Czytaj więcej...

Wdrożenie platformy e-learningowej Moodle

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej realizuje projektu  INNO-Connection: rozwój polsko-islandzkiego partnerstwa w dziedzinie doskonalenia kształcenia akademickiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej współfinansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Czytaj więcej...

Studium porównawcze na temat e-learningowych systemów open-source

Studium porównawcze na temat systemów e-learningowych typu open-source zostało przygotowane przez ekspertów z Bifrost University, Iceland. Opracowanie to powstało w ramach projektu "INNO-Connection: the development of Polish-Icelandic partnership in the area of academic excellence with the use of ICT“, i ma służyć pomocą Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (Wnioskodawcy) przy wdrażaniu w Uczelni własnych rozwiązań e-learningowych.

Czytaj więcej...

Grudniowa video-conferencja

Szanowni Państwo,

Miło mi zaprosić na grudniową video-konferencję na temat "Krok w kierunku nauczania na odległość(LMS) - demonstracja możliwości systemów distance learning", która odbędzie się w Sali Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 15 grudnia 2014 o godz. 11.00. 

Czytaj więcej...

Dostawa systemu wideokonferencyjnego w ramach projektu INNO-Connection

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej realizuje projektu  INNO-Connection: rozwój polsko-islandzkiego partnerstwa w dziedzinie doskonalenia kształcenia akademickiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej współfinansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Czytaj więcej...

Wideokonferencje z Bifrost University na Islandii

Wszystkich zainteresowanych tematyką "blended learningu" oraz nowych technologii wykorzystywanych w procesie nauczania na odległość zapraszam do śledzenia strony internetowej projektu. W najbliższym czasie planowane jest zorganizowanie 3 wideo konferencji z ww. tematyki. W spotkaniach udział wezmą eksperci z Partnerskiej Uczelni z Bifrost University - posiadający bardzo duże doświadczenia w zakresie efektywnego nowoczesnych rozwiązań informatycznych z ww. obszaru, pracownicy Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz studenci. 

Czytaj więcej...

Zakup serwera w ramach projektu INNO-Connection

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej realizuje projektu  INNO-Connection: rozwój polsko-islandzkiego partnerstwa w dziedzinie doskonalenia kształcenia akademickiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej współfinansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna

W dniach 22 do 26 września 2014 odbędzie się wizyta studyjna 4 przedstawicieli Przedstawicieli Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej - Wnioskodawcy (zaangażowanych w opracowywanie i przygotowanie do wdrożenia w Instytucji Wnioskodawcy nowoczesnej platformy e-learningowej) - w Bifrost University (Islandia) - Instytucji Partnera.

Czytaj więcej...

Robocza wizyta partnerska w Bifrost University na Islandii

W dniach 23-25 września 2014 odbyła się robocza wizyta partnerska przedstwicieli Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w Bifrost University na Islandii, w ramach realizowanego projektu "Inno Connection". Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia na odległość - blended learning, oraz przygotowanie WSFiP do wdrożenia informatycznych rozwiązań usprawniających proces nauczania. Spotkanie skoncentrowane było zarówno na kwestiach metodycznych prowadzenia nauczania z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych jak również technicznych związanych zarządzaniem systemami LSM - SMS - CMS.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komitetu Sterującego projektem

W dniu 6 czerwca 2014 odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego projektem INNO-Connection. Celem posiedzenia było wyłonienie osób wiodących, odpowiedzialnych za prawidłową realizację projektu. Członkowie Komitetu stanęli przed trudnym wyborem koordynatora administracyjnego, koordynatora naukowego oraz osoby odpowiedzialnej za rozliczenia.

Czytaj więcej...

Spotkanie Władz Uczelni z pracownikami ws INNO CONNECT

15 Maja 2014 roku odbyło się spotkanie Władz Uczelni z pracownikami zaangażowanymi w realizację nowego projektu dotyczącego utworzenia nowych i rozbudowy istniejących innowacyjnych narzędzi do prowadzenia procesu dydaktycznego. Na spotkaniu przedstawiono zakres projektu oraz korzyści płynące dla studentów Uczelni. Porozumienie Polsko-Islandzkie, pomiędzy Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej a Universytetem w Bifrost rozszerza dotychczasowy zakres współrpacy dotyczący wymiany studentów i pracowników naukowych uczelni w ramach programu Erasmus.